AKCE VÝLETY FOTO RESTAURACE Tábořiště & Autokemp DRHLENY CENÍK img217974720 logo_taboristedrhleny ANEPO s.r.o.

Provozní řád Tábořiště Drhleny

1. Tábořiště se nachází na soukromém pozemku.
2. Provozovatel tábořiště je ANEPO s.r.o. IČO: 054 33 517, odpovědná osoba Suchá Iveta.
3. Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do tábořiště oznámit svůj příchod správci tábořiště- recepce.
4. Poplatky se platí ihned po příjezdu/příchodu v recepci tábořiště
dle platného ceníku.
5. Stanovou jednotku, přívěs atd. je návštěvník povinen postavit
na místo určené správcem tábořiště.
6. Prostory tábořiště nejsou střeženy – za své zdraví a věci si hosté a návštěvníci ručí sami.
7. V areálu tábořiště není dovoleno užívat nezákonných drog.
8. Na pozemcích tábořiště, ubytovacích zařízeních, recepci
a hygienických zařízeních je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
9. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob k tomu určených.
10. Pálení ohňů je možno, ale při odjezdu dát prostor do původního stavu.
11. V době od 22 hodin – 6 hodin
je nutno udržovat noční klid.
12. Zvířata se mohou pohybovat v tábořišti pouze na vodítku. Majitel zvířete je povinen uklízet po něm exkrementy.
13. Při hrubém porušení provozního řádu má správce právo vyloučit osoby, které se dopustily přestupku v prostoru tábořiště bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.

Všem přejeme krásný a pohodový pobyt

KONTAKT

Tábořiště & Autokemp DRHLENY
Drhleny 31
294 02 Kněžmost
ANEPO s.r.o. (provozovatel)
IČO: 05433517
tel. +420 724 995 543
info@kemp.kvalitne.cz

Provozní doba
(Pouze v sezóně* Po - Ne)
Recepce od 7:30 - 18:00
Restaurace
Pá - So - Ne
*hlavní sezóna
červenec - srpen

MENUoDomůoAKCEoVÝLETYoFOTOoRESTAURACEoCENÍKoKUDY K NÁM?

Sledujte nás

fcb

Ochrana osobních údajů

2007-2023 © Tábořiště & Autokemp DRHLENY

created & designed by JoskaT